20 år i Dalarna.

Du kommer att ha nytta av vår kompetens redan från dag ett.
Dessutom har vi varit med länge – det är en extra trygghet för dig.
Många av de hundratals personer vi biträtt har givit uttryck för att det
känns tryggt att lämna skyttegravarna och låta juridiken avgöra.

Vårt hjärta klappar extra hårt för att lösa problem och
frågeställningar som kan drabba den alldeles vanliga
människan.

Några exempel på vad vi arbetar med:
– brottmål
– familjerätt
– arvsrätt
– skadeståndsrätt
– försäkringsrätt
– avtalsrätt
– köprätt
– invandrarrätt
– LVU- samt LVM mål.

Du kan även kontakta oss när du behöver en boutredningsman,
skiftesman, bodelningsförrättare eller godmanskap.

logo_adv

rund